Formalności, jakie trzeba załatwić przed rozpoczęciem budowy domu

Budowa domu to proces wieloetapowy, który rozpoczyna się od spraw związanych z formalnościami urzędowymi. Przed podjęciem decyzji o budowie warto dokładnie sprawdzić działkę i jej status oraz zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli działka nie jest objęta MPZP, to konieczne jest złożenie wniosku o wydanie warunków zabudowy. Dokument ten może określać dopuszczalny kształt i kąt nachylenia dachu. Warto także zawnioskować o warunki techniczne dostawy mediów.

Następny krok to wybór projektu budowlanego i zatrudnienie kierownika budowy, który założy i poprowadzi dziennik budowy. Trzeba także wybrać podwykonawcę – oferujemy kompleksowe usługi budowy domów na Śląsku, począwszy od stanu zerowego, poprzez budowę dachów do stanu pod klucz.

 

Projekt domu

Projekt budowlany to dokument, który stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Można kupić gotowy projekt lub zamówić projekt indywidualny, ale czas oczekiwania na jego akceptacje jest nieco dłuższy. Następny krok to adaptacja projektu i sporządzenie projektu zagospodarowania działki, czyli osadzenie budynku w obrębie posesji. Architekt wykonuje mapę z oznaczeniami granic działki, ciągów komunikacyjnych w jej obrębie oraz szkicem uzbrojenia terenu wraz ze sposobem odprowadzania ścieków.

 

Pozwolenie na budowę

O pozwolenie na budowę można zawnioskować po zgromadzeniu kompletu dokumentów. Potrzebny będzie projekt budowlany wraz z planem zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie o warunkach technicznych dostawy mediów. Do wniosku trzeba dołączyć także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wniosek należy złożyć w Starostwie Powiatowym, a decyzja jest ważna przez okres 3 lat.

Przed rozpoczęciem prac należy zgłosić ten fakt w urzędzie wraz z oświadczeniem kierownika budowy o przejęciu obowiązków i opisem etapów budowy oraz planowanym terminie zakończenia robót.